sdbl.edu.myhttp://sdbl.edu.myhttp://www.7portal.myen<![CDATA[]]>http://sdbl.edu.my/index.php?id=20&ACT=5&content=15&mnu=20http://sdbl.edu.my/index.php?rss=1&id=20Misi, Visi & Objektif Sekolah

 

VISI

SMK Dato’ Bentara Luar unggul penjana generasi terbilang

 

 

MISI

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

 

 

MATLAMAT

Melahirkan tenaga manusia yang berilmu, berbudi bahasa, berdisiplin, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berteknologi dalam masyarakat bagi memenuhi keperluan negara maju menjelang tahun 2020

 

 

OBJEKTIF

  • Meningkatkan kualiti pendidikan dari segi kurikulum dan sahsiah dari semasa ke semasa
  • Meningkatkan semangat cinta akan sekolah dan perasaan kekeluargaan dalam kalangan pelajar, guru dan kakitangan
  • Meningkatkan perhubungan yang akrab dengan masyarakat setempat menerusi permuafakatan
  • Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap sekolah ini

]]>