Guestbook | Site map | Login | RSS
MENU
KURIKULUM
KOKURIKULUM
BLOG GURU
UNIT ICT
PBPPP
BAHAN EVIDEN KEBERHASILAN GURU PBPPP
 
 
 

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA  2013 – 2025  3   OBJEKTIF PPPM                                                                                                                                   

·            Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan.

·            Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas.

·            Menggariskan program transfomasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk

          perubahan utama dalam KPM.

 

3   GELOMBANG PPPM                                                                                                                         

·            Gelombang 1 (2013-2015)

        - Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada

      kemahiran utama.

·            Gelombang 2 (2016-2020)

-  Memacu peningkatan sistem.

·            Gelombang 3 (2021-2025)

-  Menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan  tadbir-urus kendiri.

 

5 ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN

·            Akses kepada pendidikan.

-         100% enrolmen daripada  prasekolah ke menengah menjelang 2020

·            Kualiti standard antarabangsa yang tinggi.

-         Negara dalam kelompok sepertiga  teratas dalam pentaksiran antarabangsa.

·            Ekuiti untuk semua murid.

-         50%  pengurangan dalam  jurang  pencapaian.

·            Memupuk perpaduan dalam kalangan murid.

·            Pelaksanaan berkecekapan tinggi.

 

6 ASPIRASI MURID

·                     Pengetahuan.

·                     Kemahiran berfikir.

·                     Kemahiran memimpin.

·                     Kemahiran dwibahasa.

·                     Etika dan kerohanian.

·                     Identiti nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 KEBERHASILAN UTAMA UNTUK TRANSFORMASI SISTEM PENDIDIKAN 2013-2025

 

 

                BIDANG 1

·         100 % literasi murid dalam BI dan BM dan menguasai kemahiran numerasi selepas 3 tahun persekolahan

 

                BIDANG 2

·         92 % prasekolah, 98 % sekolah rendah dan 95 % enrolmen menengah rendah

 

                BIDANG 3

·         Pengurangan 25 % jurang bandar dan luar bandar

 

                BIDANG 4

·         Prestasi Malaysia pada purata antarabangsa dalam kitaran TIMSS dan PISA seterusnya

 

                BIDANG 5

·         100 % enrolmen prasekolah hingga menengah rendah, 90% enrolmen menengah atas

 

                BIDANG 6

·         50 % pengurangan jurang bandar / luar bandar, 25 % pengurangan jurang sosio ekonomi dan jantina

 

                BIDANG 7

·         Pencapaian Malaysia pada kedudukan negara sepertiga teratas dalam TIMSS dan PISA

 

                BIDANG 8

·         Mengekalkan dan meningkatkan enrolmen

 

                BIDANG 9

·         Mengekalkam atau mengurangkan jurang bandar dan luar bandar, 50 % pengurangan sosio ekonomi dan jantina

 

 

11  ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM PENDIDIKAN

 

 

                ANJAKAN 1

·         Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa

 

                ANJAKAN 2

·         Memastikan Setiap Murid Profisien Dalam Bahasa Malaysia Dan Berbahasa Inggeris

 

                ANJAKAN 3

·         Melahirkan Rakyat Malaysia Dengan Penghayatan Nilai

 

                ANJAKAN 4

·         Transformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan

 

                ANJAKAN 5

·         Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Ditempatkan Di Setiap Sekolah

 

                ANJAKAN 6

·         Mengupaya JPN, PPD Dan Sekolah Untuk Menyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan

                ANJAKAN 7

·         Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Di Malaysia

 

                ANJAKAN 8

·         Mentransformasi Kebolehupayaan Dan Kapasiti Penyampaian Kementerian

 

                ANJAKAN 9

·         Bekerjasama Dengan Ibu Bapa, Komuniti Dan Sektor Swasta Secara Meluas

 

                ANJAKAN 10

·         Memaksimumkan Keberhasilan Murid Bagi Setiap Ringgit

 

                ANJAKAN 11

·         Meningkatkan Ketelusan Untuk Akauntabiliti Awam Secara Langsung